'Hannah Montana' sẽ không như vậy nếu không có Miley Cyrus. Nhưng, tất cả những nữ diễn viên khác gần như đã nhận được vai diễn này là ai?