Demi Lovato đã suy ngẫm về những ngày trên kênh Disney của họ trong một cuộc phỏng vấn kể về 'Call Her Daddy.' Đọc báo giá vỏ bom.